Flamgard Plus и TXGard Plus

Xgard

Стационарни детектори на запалими, токсични газове и кислород с дисплей

Flamgard Plus е детектор на запалими газове в взривозащитено (Exd) изпълнение с вграден дисплей. Използва защитен от отравяне пелистор за откриване на взривоопасни нива на въглеводороди, водород и други запалими газове и пари, включително пари от гориво за реактивни двигатели и горива с оловни добавки.

TXGard Plus е детектор за контрол на токсични газове и кислород в взривозащитено (Exd) изпълнение с вграден дисплей. Към детекторите се предлага широк диапазон от сензори за различни цели. Изходен сигнал 4-20 mА, двупроводен. Широк набор сензори.

Лесна калибровка от един човек без отваряне на корпуса. Дисплей с подсвет. Вградени релета за самостоятелно функциониране. Сертифициран съгласно ATEX и UL. 3 цветни светодиодни LED индикатора за работния статус.

Сваляне

Брошура TXGard и Flamgard Plus(EN)