Gasman

Gasman

Газ-детектор на кислород, токсични или горими газове.

Gasman се използва като индивидуално предпазно средство при производствени или строително - надзорни работи. Уреда е малък, лесен за обслужване и дава изчерпателни показания при случаи на изтичане на газ. Съдържа бързо подменящи се, интелигентни и-модулни датчици и се обслужва само чрез натискането на един бутон. Gasman е най-мобилния и елементарен за използване уред, предлаган на пазара в сегашно време. С практичен дизайн, той изпълнява и предписанията за защити IP65 и IP67.

Лесно обслужване

 • чрез натискането само на един бутон
 • добре четящи се показания с осветление на дисплея
 • ясно и недвусмислено показване на работното състояние
 • 30 дневно предпредупреждение при нужда от калибриране

Сигурност

 • акустична аларма от 95 dB
 • визуална червено/синя мигаща аларма
 • вътрешна вибрационна аларма
 • двe нива на аларма

 

Дизайн

 • изключителна здравина на корпуса от поликарбонат
 • изцяло покрит с еластомер
 • висока удароустойчивост
 • изпълнява предписанията за защита IP65 и IP67

Гъвкавост

 • подменящи се и-модулни датчици
 • с възможност за оборудване с датчици за горими и токсични газове, както и за кислород
 • версия с презареждащи се акумулаторни батерии за всички видове газ
 • версия с обикновени батерии за токсични газове и кислород
 • протоколиране на данни и събития
 

Сваляне
Брошура Gasman (EN)

Газове и диапазони
газ диапазон аларма цена, EUR
без ДДС
FL горими газове 0 – 100 % LEL 20 % LEL 413
OX кислород 0 – 25 % 19/23 % 343
H2S сероводород 0–100 ppm, 0-250 ppm 5 ppm 343
CO въглероден моноксид 0–500 ppm, 0-1500 ppm 30 ppm 343
SO2 серен диоксид 0 – 10 ppm 1 ppm 494
CL2 хлор 0 – 5 ppm 0,5 ppm 479
NO2 азотен диоксид 0 – 20 ppm 1 ppm 494
NH3 амоняк 0–100 ppm, 0-1000 ppm 25 ppm 609
O3 oзон 0 – 1 ppm 0,1 ppm 647
H2 водород 0 – 1000 ppm не касае 494
HCN циановодород 0 – 25 ppm 5 ppm 541
HCL хлороводород 0 – 10 ppm 1 ppm 783
HF флуроводород 0 – 10 ppm 1 ppm 783
PH3 фосфин 0 – 5 ppm 0,2 ppm 494
F2 флуор 0 – 1 ppm 0,1 ppm 696
COCL2 фосген 0 - 1 ppm 0.1 ppm 890
азотен оксид NO 0 - 100 ppm 25ppm 479
въглероден диоксид IR 0 - 5 % 0.5% 570
Други данни:
Време за рекация горими газове 20 сек, токсични газове 20 сек,кислород 10 сек
Акустична аларма 95 dB
налични са няколко алармени звука, позволяващи избора на най-характерните тонове за различните нива на аларма
Визуална аларма при наличието на газ мига двуцветна сигнална светлина
Вибрираща аларма вграден вътрешен източник на вибрации
Дисплей специално разработен LCD дисплей с осветление и показание на концентрацията на газ. Графични символи за нивото на батерията. При необходимост от калибрация, това започва да се изписва 30 дни предварително, предупреждение за предстоящо сервизно обслужване се осъществява при самото включване на уреда.
Режим показване нормално показване на моментните стойности на газовете. Възможно е извикването на пиковите стойности, както и на претеглените във времето усреднени стойности (TWA)
Протоколиране на данните изцяло зададено във времето протоколиране на данните с възможност за запаметяването им през интервал от една минута. 900 часа общо запаметяване. Протоколиране на събитията с капацитет от 5000 събития, в това число: включване/изключване, състояние на батерията, активирани или прекъснати аларми, включително пикови стойности на проведените или провалени тестове за газ.
Батерии презареждаща се литиево – йонна батерия; непрезареждаща се литиева батерия
презареждаща се: минимум 12 часа при уред за горими газове
непрезареждаща се: до 2 години
Забележка: Издръжливостта на батерията зависи от натоварването на уреда и честотата на алармите. Честите и продължителни аларми намаляват издръжливостта на батерията.
Вземане на проба опционална ръчна помпичка
Температура на използване от - 20 до 55 °С
Влажност на въздуха от 0 до 99 % отн. влажност
Разрешение за Европа и норми за сигурност ATEX II 1 G EEx ia IIC T4 за токсични газове и кислород
АТЕХ II 2 G EEx iad IIC T4 за горими газове
EN50014, EN50020, EN50018, 94/9/ЕС
Защита IP65/IP67
Връзка с компютър RS232 – порт, вграден в зарядното устройство. Възможност за доставка на преобразувател RS232/USB.
Автокалибратор Gasman може да се калибрира с помощта на Автокалибратора II на Crowcon при използването на съответния софтуер
Принадлежности Gasman се доставя с интегрирана щипка за джоб
Зарядно устройство единично, уреда се поставя отгоре, опционален порт за връзка с компютър, щекер и кабел за захранване с 12 волта от запалката на автомобила
Тегло горими газове: 130 г
кислород: 100 г
токсични газове: 90 г
Размери в х ш х д 90 х 48 х 24 мм
По желание, уредите могат да се доставят и с други диапазони и аларми. За всеки уред е възможно задаването на две нива на аларма.
Уредите за токсични газове разполагат и с аларма по отношение на претеглени във времето усреднени стойности.
Калибрацията за горими газове като метан, пропан, бутан, пентан, водород и етилен е стандартна и също може да бъде доставена.
Важни аксесоари:
Transport Case
Charging Options
The Gasman can be supplied with:
• Single unit charger with UK, EU or US plug or in-line 110V/230V supply
• Comms charger with options as above including PC interface
• 5-way multicharger with universal power supply
• Vehicle lighter socket charger for in-vehicle charging
Transport Case
Gas Test Kit
Тази опционална принадлежност позволява бърза и лесна проверка на състоянието на уреда преди прилагането му или автоматична 4-газова калибрация за горими газове, кислород, въглероден моноксид и сероводород. Към оборудването спада 34 литрова газова бутилка, напълнена с микс от различни газове, специален тригеров регулатор, магнит и свързваща платка, конфигурирана за дифузия или помпа. При прекарването на магнита над дисплея се активира специален тестов режим и след това към уреда се подава газ. Gasman сравнява получените концентрации газ с вътрешно запаметените постоянни стойности и при съвпадането им, сигнализира с „успешен тест“. При отклонение над допустимите граници, се изписва предупреждение: „препоръчва се калибрация“.