TXGard-IS+

Xgard

Стационарни детектори на запалими, токсични газове и кислород с дисплей

TXgard IS+ е детектор за контрол на токсични газове и кислород в искробезопасно (IS) изпълнение с вграден дисплей. Към детекторите се предлага широк диапазон от сензори за различни цели. Изходен сигнал 4-20 mА, двупроводен. Широк набор сензори.
Лесна калибровка от един човек без отваряне на корпуса. Доказан в практиката
Сертифициран съгласно ATEX и UL.

 

Сваляне

Брошура TXGard I.S+ (EN)