Газ-анализатори LAMTEC LT

Газоанализаторите за кислород LAMTEC от моделната серия OX LAMTEC LT са предназначени за измерване на обемната фракция на кислород в димните газове на горивни инсталации и в други незапалими газове.

Кислородните анализатори са изпълнени като стационарни устройства с непрекъснато действие. Принципа на действие на тези газ анализатори е електрохимичен метод с използване на твърдотелен сензор на базата на ZrO2.

Метода за вземане на проби е дифузионен.

Газовите анализатори сe произвеждат в следните варианти:

  • общо предназначение, мултиблок LT1, LT2, LT3 с измервателни сонди тип KS1, KS1D, KS1D-K или високо-температурна сонда KS1D-HT
  • общо предназначение, моноблок LT10
  • Взривозащитена мултиблок LT2-Ex и LT3-Ex със сонди като KS1D-Ex (модел на сондата KS1D-EX1 за LT2-Ex и модел на сондата KS1D-EX2 за LT3-Ex).

Газоанализаторите в мултиблоково исполнение включват външна измервателна сонда и блок за управление (контролер за обработка на информацията). Измерителната сонда на газоанализатора е проектирана за директен монтаж непосрественно в обекта на измерване (in-situ)  ( горивна камера, комин и др). Контролера за управление се разполага в удобно за оператора място, в близост до системните точки на SCADA. В моноблок изпълнение управляващия контролер и сондата са монтирани в един корпус и се инсталират директно в обекта за измерване.

Изходи (в зависимост от изпълнението):

  • индициране на показания на вграден LCD дисплей;
  • унифициран токов изход (0-20) мА или (4-20) мА;
  • цифров изход RS-232, RS-485, FIELDBUS (опция);
  • релейни изходи (опция).

EX маркиране за моделите LT2-Ex и LT3-Ex:

  • блок за контрол LT2-Ex: 1Ex d IIC T4
  • блок за контрол LT3-Ex: 1Ex d IIC T6
  • измервателни сонди KS1D-Ex (всички модификации): 1Ex d II C T4 X

Общ вид на газоанализаторите:

LT1

Контролер LT1 със измервателна сондата LS1

LT2

Контролер LT2 с със сондата KS1D-K

LT3

Контролер LT3 с със сондата KS1D

LT2-Ex

Контролер LT2-Exс със сондата KS1D-Ex1

LT3-Ex

Контролер LT3-Ex с със сондата KS1D-Ex2 (без проботборна тръба)

KS1D-HT

Измерителна високо-температурна сонда KS1D-HT

Технически характеристики:
Блок на контрол LT1 LT2 LT3 LT2-Ex LT3-Ex
Измерителна сонда LS1 LS2 
KS1D-K
KS1D 
KS1D-HT
KSID-Ex1  
Измервателен обхват, % 0...21 0...21 0...25 0...25 0...30
Абсолютна точност, % об. ±0.2 ±0.3 (0...6) ±0.3 (0...6) ±0.3 (0...3) ±0.3 (0...3)
Точност от измерена стойност, % N/A ±5 (6...21) ±5 (6...25) ±10 (3...25) ±10 (3...30)
Време за реакция, с 20 (T90) 20 (T90) 20 (T90) 10 (T60) 10 (T60)
Време за стартиране, мин, не-повече от 60

Файлове

Брошура за оптимизиране на горивни процеси

Брошура на LT1

Брошура на LT2

Брошура на LT2 KS1D

Брошура на LT2Ex

Брошура на LT3

Брошура на LT3 + KS1D

Брошура на LT3Ex