Delta 1600 S

Delta 1600 S IV


OIML - Стандарт

Най-малкият и лек уред за анализ на изгорелите газове, базиран на NDIR – технология.

  • Непрекъснат анализ на CO – CO2 – HC.
  • Акумулаторна батерия
  • Осветен дисплей
  • Използваем съвместно с OPTRANS 1600

Стандартни функции:

  • Комплектован кожена чанта, акумулаторна батерия и устройство за зареждане.
  • Гъвкав пробник с дължина 400 мм.
  • IR –интерфейс за принтер.
  • Памет за данни и интерфейс към PC.
  • Капан за конденз и филтър.

Сваляне
Брошура Delta 1600 S (EN)

Обхват на измерване
CO (IR) 0 ... 10 %
CO2 (IR) 0 ... 16 %
O2 (електрохимичен) 0 ... 21 %
NO (електрохимичен) 0 ... 5.000 ppm
HC (IR) 0 ... 20.000 ppm
Изчислими параметри:
Излишен въздух (Brettschneider)# 0,8 ... 2,0
Габарити и други данни:
Размери 100x210x50 mm
Тегло appr. 1.000 g
Работна температура +5 ... +45°C
Захранване NiCd  акумулатор
Дисплей 4 измервани параметъра
PC - интерфейс RS 232
Важни аксесоари:
Mains Power Supply 100 ... 240 VAC
Външно захранване 100 ....240 VAC
Vehicle gas sampling probe
Газ сондата
IR - Thermo - Printer
IR - принтер